OSAKEANTI

MUUNTUVA OY Osakeantipäätös 2.12.2016

Merkitse muuntuvan osakkeet verkossa sähkökonepajan sivuilla

Meillä on valtava halu ja into tehdä töitä. Sähköinen liikenne on tulossa ja tulee.
Kansainvälisesti on tehty sopimuksia ja EU on asettanut päästötavoitteita ja aikatauluja.
Maailmassa ollaan selkeästi menossa kohti saasteetonta liikkumista. Muuntuva Oy:llä,
sinulla ja Suomella on loistava mahdollisuus olla mukana rakentamassa parempaa huomista.

Meillä Muuntuvassa on osaamista ja olemme osoittaneet kykymme teoilla. Suomi ja me
suomalaiset olemme kansaa, joka on aina ollut kekseliästä ja kun me jotain lähdemme tekemään,
teemme siitä maailman huippua.

Meille ajoneuvo on kone, joka helpottaa liikkumista pisteestä toiseen. Meille ajoneuvo on
työkalu, joka palvelee meitä arjessa ja työssä. Niin ikään ajoneuvo on meille myös
harrastus – kaunis ja ennen kaikkea kestävä esine. Me rakennamme ja korjaamme ajoneuvoja
kestäviksi kaikella sillä osaamisella ja kyvyllä, jota meille on suotu.

Esitän yhden kysymyksen: Haluatko rakentaa maailmasta paremman paikan kuin millaisena itse sen sait?
Jos vastaat kyllä, niin lähde mukaan Muuntuva Oy:öön. Saasteettomat ajoneuvot tulevat ja sinulla on
mahdollisuus olla mukana. Sinä ja minä olemme muutos ja muutos lähtee meistä.

Emme lupaa sinulle suuria pikavoittoja, mutta lupaamme tehdä parhaamme.
Me suomalaiset olemme arvostettua kansaa maailmalla ja teemme töitä, jotta pidämme tämän arvostuksen.

Muuntuva Oy:n C-Sarjan osakeanti on nyt käynnissä ja yhden osakkeen merkintähinta on 100 euroa.
Siirry sinäkin tekoihin ja tule mukaan vaikuttamaan siihen, millaisella autolla, moottoripyörällä,
mopolla, mönkijällä, veneellä tai muunlaisella kulkuvälineellä sinä haluat ajaa tulevaisuudessa.

Yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiöstä ja osakkeista

Muuntuva Oy on perustettu 11.2.2016 ja yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

Yhtiön kaupparekisteriin määritelty toimiala on laaja. Tällä hetkellä yhtiö keskittyy autojen
ja muiden kulkuneuvojen muuntamiseen täysin sähköllä toimiviksi.

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyi 31.12.2016.

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-osakkeisiin, B-osakkeisiin ja C-osakkeisiin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan A-osakkeita on 10.000 kappaletta,
B-osakkeita voi olla enintään 500.000 kappaletta ja
C-osakkeita voi olla enintään 250.000 kappaletta.
Tällä hetkellä yhtiössä on 10.000 A-sarjan osakkeita.

Osakkeisiin liittyvä äänioikeus:
Jokainen A-osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä.
B-osakkeet ja C-osakkeet ovat ääni vallattomia.

Osakkeiden oikeus osinkoon:
A-sarjan ja B-sarjan osakkeille maksettava osinko on kaksinkertainen C-sarjan osakkeille maksettavaan osinkoon verrattuna.

Muuntuva Oy:n C-sarjan osakeanti on osoitettu erityisesti ihmisille, jotka haluavat tukea projektia
mutta ovat valmiita sijoittamaan vain pienellä pääomalla. Tämä pieni sijoitus antaa mahdollisuuden
tulla mukaan mielenkiintoiseen ja haastavaan hankkeeseen.

Rahoituksen avulla valmistamme näyttävän sähköauton, jonka toimintamatka tulee olemaan pidempi
kuin yhdessäkään sähköautossa tällä hetkellä. Edelleen rahoituksella laajennamme omia toimitilojamme ja
kasvatamme ja tehostamme valmiuksiamme toteuttaa vuoden 2017 aikana 10-ajoneuvo muunnosta.

Haemme projektilla myös kansainvälistä huomiota, jolla tuomme yhtiön ja suomalaiset maailmankartalle.

Yhtiökokous päätti 2.12.2016 osakeannista, jossa annetaan uusia nimellisarvottomia
C-sarjan osakkeita yhteensä enintään 4.000 kappaletta.

Osakeanti alkaa 3.12.2016 ja päättyy 31.12.2017.

Annettavien osakkeiden merkintähinta on 100 euroa kappaleelta.

Uudet osakkeet tuottavat oikeuden täyteen osinkoon 1.1.2017 alkaneelta tilikaudelta.
Osakkeet tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet rekisteröinnistä lukien.

Yhtiön hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä.
Jos osakkeet ylimerkitään, hallitus päättää, miten osakkeet merkitsijöiden kesken jaetaan.

Uusien osakkeiden yhteenlaskettu merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Uusien osakkeiden antaminen ei vaikuta yhtiön osakepääoman määrään.

Osakeyhtiölain 9 § 14 mukaisesti uudet osakkeet voidaan ilmoittaa rekisteröitäviksi, kun ne on täysin maksettu ja
mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet. Osakkeet on ilmoitettava rekisteröitäviksi ilman aiheetonta
viivytystä ja tarvittaessa useammassa erässä ottaen huomioon yhtäältä osakkeenomistajien oikeudet ja
toisaalta yhtiölle ilmoittamisesta aiheutuvat kustannukset.

Kysymykset osakeantiin liittyen osakeanti(at)muuntuva.fi tai soita 044 3131 707

Merkitse muuntuvan osakkeet verkossa sähkökonepajan sivuilla